Я - європеєць

МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ «Я - ЄВРОПЕЄЦЬ!»

Розкажи мені і я забуду,
Покажи мені і я запам’ятаю,
Дозволь мені взяти участь і я навчусь.


Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.
Інтеграційні процеси, які пронизують сучасний світ, створюють об’єктивні передумови для поглиблення контактів між народами, розширення горизонтів співробітництва, а відповідно вимагають створення адекватних механізмів для діалогу культур, поглибленого розуміння народами одне одного, толерантного сприйняття відмінностей.
Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває проектний менеджмент освіти, зміна змістової складової навчально-виховного процесу.
Проектна освіта відповідає такій організації навчання, виховання і розвитку творчої особистості. Актуальність створення інноваційного освітнього простору покликало до життя проектну освіту.
Проектна освіта передбачає:
- гнучку систему форм організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;
- зорієнтованість на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів та вчителів;
- розвиток творчого потенціалу учнів та вчителів.
Мета проекту: створення сприятливих умов для міжнародного діалогу культур, спілкування у єдиному Європейському просторі


Основні завдання проекту:
1. Створення експериментальної платформи для оновлення змісту освіти в ліцеї.
2. Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі.
3. Створення умов для реалізації міжнародних освітніх проектів.
4. Підготовка педагогів ліцею до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів.
5. Розвиток солідарності та толерантності взаємовідносин учасників міжнародних проектів
6. Плекання взаєморозуміння між молоддю різних країн
7. Розвиток лідерських якостей ліцеїстів та навичок командної роботи

Реалізація основних напрямів

Cambridge School Ідеєю програми Cambridge English Schools є досягнення міжнародних стандартів шляхом:
- адаптації цілісної системи викладання англійської мови з чіткими поступовими етапами, що приведуть учнів від базових досягнень до високого рівня володіння англійською, достатнього для подальшого навчання та кар’єри;
- участі у міжнародних проектах та конференціях;
- отримання престижного статусу Кембриджської школи (Cambridge English School);
- підготовка до міжнародних іспитів та їх складання на базі ліцею.
Підготовка до складання екзамену Cambridge English та процес складання іспиту сприяють упевненості у спілкуванні англійською шляхом розвитку чотирьох мовленнєвих навичок - читання та письма, аудіювання та говоріння.
eTwinning - це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички командоутворення та отримують досвід створення спільних проектів. Окрім цього, вони дізнаються про культуру інших країн Європи та заводять нових друзів.
Це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.
PASCH підтримує та поєднує у мережу 1500 шкіл-партнерів з усього світу, які мають безпосереднє відношення до Німеччини. Проект координується Міністерством закордонних справ та реалізується завдяки партнерству Центрального управління шкіл за кордоном, Goethe-Institut, Німецької служби академічних обмінів та Служби педагогічних обмінів. Чотири основні цілі визначають спрямування PASCH: відкриття перспектив завдяки освіті, розширення горизонту завдяки багатомовності, доступ до мови та культури та спільне вирішення проблем майбутнього як міжнародна навчальна спільнота.

Співпраця з європейськими вузами
2012 р. підписання шефської угоди з Академією бізнеса в м. Домброва Гурніча, Польща. Академія бізнесу в Домброві Гурнічій - це вищий навчальний заклад з багатим досвідом навчання студентів та проведенням наукових досліджень, а також співпраці з промисловістю та бізнес структурами. В поєднанні з науковими дослідженнями академія навчає студентів відповідаючи на освітні потреби сучасного суспільства.
2013р. налагодження зв’язків з Вищою Школою Туризму та Екології у
м. Сухій-Бескидзькій, Польща. Цей заклад є потужним центром міжнародної освіти та займає перше місце у галузевому рейтингу вищих шкіл, які надають освіту по спеціальності «Туризм» у Польщі. Таким чином співпраця з новими партнерами надасть нові можливості ліцеїстам.

Історія розвитку проекту
Херсонський Академічний ліцей імені О.В.Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради традиційно працює як відкрита система, спрямована на реалізацію проектів. Починаючи з 2002 року при Херсонському Академічному ліцеї був створений Євро клуб, завданням якого було охопити різноманітні сфери, займаючись вивченням Європи, європейською інтеграцією, історією, географією, культурою, мистецтвом, наукою. Виховним аспектом Євроклубу є навчитися активності, толерантності, шани і зацікавленості іншими культурами. Основними формами роботи Євроклубу було:
- проведення зустрічей та клубних змагань ліцеїстів
- проведення творчих конкурсів
- публікації у ліцейській газеті «Кафедра»?
- організація ряду заходів:
2009р. інтерактивна виставка "Musik+X "
2010 р. майстер-клас за участю ліцеїстів до Дня Європи, конкурсний урок з теми «Gesichter Europas»
2013р. зустріч з німецькою музикальною групою Einshoch6
- проведення вікторин за європейською тематикою?
- проведення круглих столів, парламентських ігор, ток-шоу.
Результатом роботи став міжнародний проект з учнями Доннергімназіум, м.Вісбю, Готланд (Швеція). У 2010-2011 навчальному році ліцеїсти та учні Доннергімназіум брали участь у спільно організованому проекті «Знайомство з країною». Учні мали змогу не лише прийняти гостей в Україні, але й у вересні 2011 року відвідали Швецію, познайомилися с системою освіти та культурою цієї країни.
Саме ця поїздка відкрила нові можливості для навчання за кордоном. Ліцей розпочав роботу в цьому напрямі. Був створений Центр Європейських Мов, де кожен бажаючий має змогу вивчати шведську, німецьку, іспанську, англійську, італійську. В цьому напрямі розпочалася тісна співпраця з Центрами німецької культури та посольством Швеції в Україні.
У 2003 році виникла необхідність створення міжнародного відділу ліцею, діяльність якого була спрямована на налагодження зв’язків із вузами за кордоном, на організацію літніх мовних таборів та мовних практик.
І це знов таки дало свої результати: у 2003р. проведення літературно-музейного стажування у Парижі, Франція; участь ліцеїстів у програмі американського уряду FLEX; 2006 р. співпраця з ліцеєм «Ле Корбузьє», Спілкою «Дружба» з Сен-Етьєн-де-Рувре (Франція), навчальним центром «Windsor Education Services» (Великобританія); складання міжнародних екзаменів DELF, TCF, TEF з французької мови, Toefl з англійської мови. 2007 р. лінгвістично-історична практика м.Руан ліцей Ле Корбузьє, Франція.
У лютому 2008 року Міністерство закордонних справ Німеччини ініціювало проект «Школи: партнери майбутнього» (PASCH).
У жовтні 2008 року між Гете-Інститутом та Херсонським Академічним ліцеєм було підписано договір про співпрацю, у рамках якого передбачено розширення жвавих і тривалих зв’язків з Німеччиною, а також мотивація шкіл, їх учнів та вчителів до відкритого обміну думок та співпраці між собою. Крім того, PASCH пов’язаний також з іншими ініціативами зовнішньої культурної та освітньої політики, наразі з волонтерською службою "Kulturweit".
Вже п’ять років наші ліцеїсти мають змогу складати іспити Гете-Інститута та отримують сертифікати світового зразка (А 1 - С1). Сертифікати рівня С1 дають змогу нашим ліцеїстам вступати до вищих навчальних закладів Німеччини без підготовчого відділення.


Результативність проекту
- формування толерантних, дружніх відносин між молодими людьми, повага та визнання рівних прав людини;
- виїзд груп ліцеїстів за кордон та прийом груп учнів з інших країн для участі в освітніх проектах;
- спілкування з учасниками проектів англійською, німецькою, шведською мовами;
- підвищення мотивації та успішності учнів при вивченні іноземних мов;
- формування вмінь та навичок в галузі проектних технологій з використанням ІКТ;
- формування лідерських якостей учнів, навичок позитивних партнерських та командних відносин;
- подовження терміну дії договору про співпрацю з Гете-Інститутом

Перспективи розвитку проекту
У Херсонському Академічному ліцеї імені О.В.Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради планується:
- з 2014-2015 навчального року запровадження другої іноземної мови для всіх ліцеїстів - німецької.
- подальша співпраця з центром російської культури та болгарської культури, який нещодавно відкрився на базі Херсонського державного університету. Саме тому планується налагодження зв’язків і з вузами Болгарії, а також вивчення болгарської мови у Центрі іноземних мов ліцею.
- участь у проекті eTwinning - ініціативі Європейської Комісії, спрямованої на розвиток співробітництва європейських шкіл за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.
- участь у новому проекті Cambridge English Schools. Це унікальний та інноваційний проект, започаткований експертами двох департаментів Кембриджського університету, а саме видавництвом Кембриджського університету (Cambridge English Press) та екзаменаційним департаментом Кембриджського університету (Cambridge ESOL), метою якого є комплексний та інтегрований підхід до вивчення та оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею з англійської мови.

 Пам'яті Олега Мішукова
Педагогічний колектив Херсонського академічного ліцею при ХДУ очолював директор, доктор філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, професор Олег Мішуков.
Детальніше